8,3

mil­jar­der ton plast.

Forskning & Framsteg - - Intro - KÄL­LA: SCIENCE ADVANCES

Så myc­ket plast har till­ver­kats i värl­den från 1950 till 2015. 75 ­pro­cent av all plast har bli­vit skräp. Av skrä­pet har 9 pro­cent åter­vun­nits och 12 pro­cent el­dats upp. Re­s­te­ran­de 79 pro­cent har ­de­po­ne­rats på sop­tip­par el­ler ­spri­dits i na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.