EN SKVÄTT VAT­TEN I WHISKYN

Forskning & Framsteg - - Intro - KÄL­LA: SCIENTIFIC REPORTS

De som tyc­ker att whis­ky sma­kar bätt­re om den späds med li­te vat­ten får nu en ke­misk för­kla­ring. Fors­kar­na Björn Karlsson och Ran Fri­ed­man vid Lin­né uni­ver­si­te­tet har med­hjälp av­ da­tor­si­mu­le­ring­ar vi­sat att de ­mo­le­ky­ler som ger whiskyn dess ka­rak­tä­ris­tis­ka doft och smak i hög­re grad sam­las på ytan när whiskyn blan­das med vat­ten. En skvätt vat­ten kan där­för för­hö­ja sma­kupp­le­vel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.