SIL­VER­HANDS­KAR ÅT FALLSKÄRMSJÄGARE

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Ett tyg där tex­til­fib­rer­na flä­tats ­sam­man med ett fin­mas­kigt nät av elekt­riskt ­ledande na­notrå­dar i sil­ver ska hjäl­pa sol­da­ter att hål­la vär­men. Ty­get, som ­fram­ställs av ett ut­veck­lingscen­ter kopp­lat till den ame­ri­kans­ka ar­mén, ­in­ne­hål­ler även ett fuk­tab­sor­be­ran­de skikt. ­Hands­kar åt fallskärmsjägare är förs­ta må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.