3 MILLISEKUNDER

Forskning & Framsteg - - Människan - KÄL­LA: PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Så kort­va­ri­ga är de klick­ljud som vis­sa syn­ska­da­de per­so­ner an­vän­der för att, näs­tan som flad­der­möss, un­der­sö­ka om­giv­ning­en med hjälp av eko­lo­ka­li­se­ring. Fors­kar­na hop­pas att mer kun­skap om hur klick­lju­den ska­pas kan hjäl­pa fler att ut­nytt­ja tek­ni­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.