OREGELBUNDEN PRO­DUK­TION

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

På Bornholm kom­mer cir­ka 40 pro­cent av ­el­pro­duk­tio­nen från vind­kraft. Det ­stäl­ler spe­ci­el­la krav på el­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.