TRE KORTA OM ECOGRID 2.0

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

1 000 fa­mil­jer har in­gått av­tal om att lå­ta sin el­vär­me el­ler vär­me­pump re­gle­ras ut­i­från den ak­tu­el­la till­gång­en på ener­gi. In­led­des 2016 och ska på­gå fram till ju­ni 2019. Bud­ge­ten är på cir­ka 100 mil­jo­ner dans­ka kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.