SMART ATT TES­TA NYA ENER­GI­LÖS­NING­AR PÅ ÖAR

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Bornholm är in­te den en­da ön som an­vänds som ­test­mil­jö för nya smar­ta ener­gi­lös­ning­ar. And­ra ex­em­pel är Got­land, Je­ju i Syd­ko­rea och Ha­waii.

För­de­len är att öar har en na­tur­lig be­gräns­ning och kan tjä­na som mi­ni­mo­dell för ett stör­re sam­häl­le.

Sam­man­håll­ning­en in­om be­folk­ning­en gör det of­ta lät­ta­re att ska­pa engagemang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.