Om fors­ka­ren:

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Lars Trä­gårdh är pro­fes­sor i ­histo­ria och ci­vil­sam­häl­leskun­skap vid Ers ta Skön dal Bräc­ke hög­sko­la. Han är med­för­fat­ta­re till boken Är svens­ken män­ni­ska? och har länge va­rit bo­satt i USA. ­Ti­di­ga­re har han va­rit med­lem i Fram­tids­kom­mis­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.