Hur lag­ras min­nen?

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

Jag har hört och läst myc­ket om hur min­net fun­ge­rar och hur oli­ka de­lar av hjär­nan och hjärn­cel­ler­na in­te­ra­ge­rar. Men hur lag­ras min­net i de en­skil­da hjärn­cel­ler­na? /Gunnar Modén, Nor­ge

Vi har oli­ka min­nes­sy­stem som gör det möj­ligt att lag­ra in­for­ma­tion över kor­ta­re och läng­re tid. Det kan hand­la om kort­tids­min­ne för ett Ocr-num­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.