Fi­na fisken

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

1| Var­i­från har gup­pyn fått sitt namn? A Na­tur­fors­ka­ren Ro­bert Guppy B La­tins­ka nam­net gep­pi­um C Akva­rie­bu­ti­ken Guppy & Son D Ama­zo­nas bi­flod Gu­pi E Upp­täc­ka­ren Glu­pi Dom­browski 2| Vil­ket var ett van­ligt namn på gup­pyn när den blev po­pu­lär i Sverige?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.