DJUP­DYK­NING I ÅRETS NOBELPRIS

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Vad är det som får vår bi­o­lo­gis­ka kloc­ka att tic­ka? Och hur kom­mer vår bild av uni­ver­sum att för­änd­ras nu när vi kan fånga in gra­vi­ta­tions­vå­gor? Och så vi­da­re. Upp­täck­ter­na bakom årets Nobelpris väc­ker många spän­nan­de tan­kar. Vå­ra re­dak­tö­rer har pra­tat med fors­kar­na, ­le­tat fram in­tres­san­ta de­tal­jer och satt in de­ras forsk­ning i ett stör­re sam­man­hang. Som van­ligt kom­mer ni att kun­na lä­sa de­ras ar­tik­lar i vår No­bel­spe­ci­al i F&F 10/2017, som kom­mer la­gom till pris­ut­del­ning­en.

F& F: S NOBELBEVAKNING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.