0,23

Så myc­ket har späd­barns­död­lig­he­ten sjun­kit ...

Forskning & Framsteg - - Intro -

... per 1 000 föd­da barn i EU för var­je eu­ro som ci­ga­rett­pri­set har sti­git på grund av höjd skatt. I de län­der där to­baks­bo­la­gen har mött skat­te­höj­ning­ar­na ge­nom att lan­se­ra ex­tra bil­li­ga ci­ga­ret­ter har späd­barns­död­lig­he­ten i stäl­let ökat i pro­por­tion till det läg­re pri­set. * 15 oktober 1997 † 15 sep­tem­ber 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.