1 MIL­JON BARN

Forskning & Framsteg - - Människan -

Så myc­ket har döds­fal­len bland barn som är yng­re än fem år mins­kat se­dan 2005 i In­di­en. Den go­da ut­veck­ling­en be­ror främst på minskad död­lig­het i lung­in­flam­ma­tion, di­ar­ré, stel­kramp och mäss­ling. KÄL­LA: THE LANCET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.