GÖKEN HÄRMAR HÖKEN

Forskning & Framsteg - - Miljö -

När gök­ho­nan fly­ger i väg ef­ter att ha lagt sitt ägg i ett främ­man­de bo ger hon of­ta ifrån sig ett lä­te som på­min­ner om en hök, san­no­likt för att dis­tra­he­ra bo­ets äga­re. En ny stu­die vi­sar att lä­tet mins­kar san­no­lik­he­ten för att gökäg­gets ska upp­täc­kas. Om de rörsång­a­re som fors­kar­na stu­de­ra­de i stäl­let fick hö­ra gö­kens van­li­ga lä­te öka­de de­ras chans att upp­täc­ka det främ­man­de äg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.