Den ni­on­de pla­ne­ten

Forskning & Framsteg - - Teknik -

I de ytt­re de­lar­na av sol­sy­ste­met inns det tec­ken på Många ast­ro­no­mer tror att det kret­sar en okänd pla­net som är en okänd pla­net, stör­re än jor­den men mind­re än stör­re än jor­den långt ute i vårt sol­sy­stem. I väntan på att den Ura­nus. Ar­bets­nam­net un­der sö­kan­det är Pla­net ska upp­täc­kas kal­las den för Pla­net nio. Frå­gan är hur den i så nio. Ni­ce­mo­del­len vi­sar på hur pla­ne­ter­na i sol­syste­fall har ham­nat så långt ut. Nice-mo­del­len för­kla­rar var­för de met kan ha bil­dats på and­ra av­stånd från so­len än de kän­da pla­ne­ter­na be­fin­ner sig läng­re bort från so­len än där de be­in­ner sig nu. Men kan den för­kla­ra Pla­net nio? en gång bil­da­des. Men kan mo­del­len för­kla­ra Pla­net nio? Av Jo­han Jar­nestad & An­na Da­vour Av Jo­han Jar­nestad

PLA­NE­TER MED RING

Nu­me­ra vet vi att al­la de fy­ra jät­te­pla­ne­ter­na har ring­ar, men Sa­tur­nus ring­ar är störst och vack­rast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.