LIS­TAN

ROBOTARNAS RIKE An­tal ro­bo­tar /10 000 an­ställ­da inom till­verk­nings­in­du­strin

Forskning & Framsteg - - Intro - KÄL­LA: INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS

Ro­bo­tar­na blir ba­ra fler och fler på ­fa­briks­gol­ven. All­ra tä­tast står de i Syd­ko­rea, där an­ta­let ro­bo­tar per 10000 an­ställ­da inom till­verk­nings­in­du­strin upp­gick till 631 styc­ken 2016. Mot­sva­ran­de siff­ra i Sve­ri­ge är 223, vil­ket le­der till en fem­te­plats i ro­bot­li­gan. Ki­na, som ibland kal�las ”värl­dens fa­brik”, ba­ra har 68 ro­bo­tar per 10000 an­ställ­da. Det är fär­re än ge­nom­snit­tet i värl­den, som lig­ger på 74 ro­bo­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.