3 800

mil­jar­der kro­nor

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - KÄL­LA: SCB

Så stor är de svens­ka ­hus­hål­lens be­lå­ning. Det är en för­dubb­ling jäm­fört med för tio år se­dan – trots amor­te­rings­krav och bolå­ne­tak. Jäm­fö­rel­sen är ­in­fla­tionsju­ste­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.