VAR FINNS MED­VE­TAN­DET?

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

I sö­kan­det ef­ter ett så kal­lat neu­ralt kor­re­lat till med­ve­tan­det har hjärn­fors­ka­ren Christof Koch kom­mit fram till att bäs­ta kan­di­da­ten är en ”het zon” bak­till i hjärn­bar­ken. Fram­lo­ber­na bru­kar of­ta in­gå i te­o­ri­er om med­ve­tan­dets kopp­ling till hjär­nan. De är ak­ti­va när man be­rät­tar om en upp­le­vel­se, men bi­drar en­ligt Christof Koch in­te till själ­va upp­le­van­det i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.