Maf­fi­ans fö­del­se på Si­ci­li­en

Forskning & Framsteg - - Kosmos - Av Johan Jar­nestad

Di­strik­ten där det od­la­des ci­tro­ner var till stor del över­ens­stäm­man­de med de di­strikt där maffian först eta­ble­ra­des un­der and­ra hälf­ten av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.