ATT SE DET VI IN­TE KAN SE

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

Med en hög­has­tig­hetska­me­ra går det att fånga de­tal­jer­na när en ­vat­ten­bal­long spric­ker – ett ske­en­de som är över på nå­gon tu­sen­dels ­se­kund. För att ­ur­skil­ja hur elektro­ner rör sig i ato­men ­an­vän­der ­fy­si­ker­na verk­tyg som är mil­jar­der gång­er ­snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.