Så här ska­pas en kort ljuspuls

Forskning & Framsteg - - Kosmos - Av Johan Jar­nestad & An­na Da­vour

En gi­tarr­sträng ger en viss ton när den sväng­er längs he­la sin längd. Men den har ock­så fle­ra oli­ka sväng­ning­ar, med oli­ka läng­der längs med sträng­en – över­to­ner som bi­drar till in­stru­men­tets spe­ci­el­la klang. Ljus sväng­er ock­så. Inom atto­se­kund­fy­si­ken an­vänds höga över­to­ner för att ska­pa kor­ta ljuspul­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.