KONS­TEN ATT HAN­TE­RA STORT OCH SMÅTT

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

För att myc­ket sto­ra och myc­ket små tal ska bli smi­di­ga att han­te­ra an­vän­der fors­ka­re gär­na pre­fix. I stäl­let för mil­jard­dels mil­jard­dels se­kund går det att sä­ga atto­se­kund. Ett an­nat knep är ti­o­po­ten­ser, som anger an­ta­let nol­lor. På så vis kan 1 000 000 skri­vas som 106.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.