Möt en kattugg­la

Forskning & Framsteg - - Böcker - www.art­por­ta­len.se

Var kan jag spa­na ef­ter flug­bloms­ter, har huggor­mar­na bör­jat vi­sa sig än – och hur ska jag gö­ra för att få lyss­na på en kattugg­la? På Art­por­ta­len kan du kol­la and­ras fynd och rap­por­te­ra in di­na eg­na, nu när na­tu­ren har vak­nat. Art­por­ta­len star­ta­des år 2000 och omfattar i dag drygt 50 mil­jo­ner ob­ser­va­tio­ner, var­vat med lä­ro­ri­ka tex­ter och dis­kus­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.