Nytt per­spek­tiv på jord­li­vet

Forskning & Framsteg - - Böcker - www.nat­geotv.com

I tio av­snitt, som har fil­mats i 45 oli­ka län­der och i rym­den un­der drygt 100 vec­kor, vill tv-ver­sio­nen av ve­ten­skaps­ma­ga­si­net Na­tio­nal Geo­grap­hic ge oss nya per­spek­tiv på jor­den och det som gör liv möj­ligt här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.