Hyl­lad mu­sik

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - ­Av Paul Va­derlind

Sö­ren ar­be­tar i en skiv­bu­tik och har fått i upp­gift att pla­ce­ra ut al­la ope­ra­in­spel­ning­ar på sex hyl­lor, som var och en är 1 me­ter lång. Cd-ski­vor­na han ska pla­ce­ra ut är för­pac­ka­de i 150 box­ar som är an­ting­en 6 el­ler 3 cen­ti­me­ter bre­da. Kan Sö­ren ge­nom­fö­ra upp­gif­ten om:

A ex­akt 51 av box­ar­na är 6 cm bre­da,

B ex­akt 50 av box­ar­na är 6 cm bre­da,

C ex­akt 49 av box­ar­na är 6 cm bre­da,

D ex­akt 48 av box­ar­na är 6 cm bre­da?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.