Skör­bjugg

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

1| Vad åt vi­king­ar­na för att mot­ver­ka skör­bjugg på si­na lång­re­sor?

2| Vad är in­te sym­tom på skör­bjugg?

A Förtvi­na­de musk­ler B Tand­loss­ning C Ben­värk D In­kon­ti­nens E Svagt im­mun­för­svar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.