SVARTMUSKIG

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Av Mats Karls­son

Vad fö­re­stäl­ler bil­den?

A Skär­rad sjö­gur­ka B Or­mål dold i havs­bot­ten C Havs­sni­gel i sitt bo D Horn­huggorm i la­va­sand E Havspä­ron, Mår­rans fö­re­bild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.