In­stru­men­talt

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Av Mats Karls­son

1 | Vil­ket av föl­jan­de är in­te ett sträng­in­stru­ment?

A Kla­vi­kord B Psal­mo­di­kon C The­re­min

2 | Vil­ket av föl­jan­de är in­te ett na­vi­ge­rings­in­stru­ment?

A Syft­kom­pass B Skädd­logg C Tum­lod

3 | Vil­ket av föl­jan­de är in­te ett elekt­riskt mä­t­in­stru­ment?

A Ström­tång B Ef­fekt­sö­ka­re C Mul­ti­me­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.