Bok­stavs­be­svär

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - ­Av Va­len­ti­na Chapo­va­lo­va

A | Hur kan fy­ra T, en­ligt bil­den, pla­ce­ras i bot­ten på en kvadra­tisk lå­da med si­dan sex ru­tor så att de in­te över­lap­par varand­ra? B | Hur kan sam­ma fy­ra T:n ­pla­ce­ras i bot­ten på en kvadra­tisk lå­da med si­dan mind­re än sex ru­tor så att de fort­fa­ran­de in­te över­lap­par varand­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.