Skriv ut ditt eget hus

Forskning & Framsteg - - Innehåll 7/ 2018 -

Med hjälp av 3D-skri­va­re och ro­bo­tar går det att gö­ra de mest fan­ta­si­ful­la for­mer till bä­ran­de struk­tu­rer, på ett sätt som in­te va­rit möj­ligt ti­di­ga­re in­om ar­ki­tek­tu­ren. Ser vi bör­jan på en ny form­re­vo­lu­tion?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.