Ex­pe­di­tion till as­te­ro­id

Forskning & Framsteg - - Innehåll 8/ 2018 -

Un­der som­ma­ren an­län­de den ja­pans­ka rymd­son­den Hay­a­bu­sa 2 till den kol­ri­ka as­te­ro­i­den Ryu­gu. Son­den ska stan­na och ut­fors­ka as­te­ro­i­den i ett och ett halvt år, först på av­stånd och se­dan på nä­ra håll ef­ter att ha lan­dat. Ef­ter en grund­lig un­der­sök­ning på plats ska Hay­a­bu­sa 2 sän­da till­ba­ka pro­ver av as­te­ro­i­den för ana­lys på jor­den. Ge­nom att stu­de­ra as­te­ro­i­dens sam­man­sätt­ning vill fors­kar­na ska­pa sig en tyd­li­ga­re bild av hur sol­sy­ste­met har bil­dats och ut­veck­lats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.