MISSA IN­TE!

Forskning & Framsteg - - Ledare -

Allt färre män blir pappor. Ny forsk­ning vi­sar att män med låg ut­bild­ning och lå­ga in­koms­ter blir bort­val­da i allt stör­re om­fatt­ning. Och den grup­pen ser ut att öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.