VÄL­KOM­MEN TILL HJÄRNDAGEN 2018

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Fros­sa i hjärn­forsk­ning till­sam­mans med Forsk­ning & Fram­steg och någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta ­fors­ka­re med sär­skilt in­tres­se för hjär­nan. Den 16 no­vem­ber upp­re­par vi för ­åt­ton­de året i rad ­suc­cén där myste­ri­et hjär­nan och med­ve­tan­det står i fo­kus. För­dju­pa di­na k­un­ska­per, ut­ma­na di­na för­do­mar och ta del av spän­nan­de fö­re­drag om med­ve­tan­de­forsk­ning, sömn, hjär­nans kön, au­tism och kons­ten att od­la fram nya hjär­nor. Läs mer på fof.se/hjarn­da­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.