MILJÖBOV I NYA KONTOR

Forskning & Framsteg - - Miljö - KÄLLA: IVL SVENS­KA MILJÖINSTITUTETS RAP­PORT POTENTIAL OCH LÖS­NING­AR FÖR ÅTERBRUK PÅ SVENS­KA KONTOR.

Nya be­räk­ning­ar vi­sar att ett ökat återbruk av kon­tors­in­red­ning skul­le kun­na sän­ka Sve­ri­ges kol­di­ox­id­ut­släpp med 43 000 ton per år. Det hand­lar till ex­em­pel om 110 000 fullt fun­ge­ran­de kon­tors­sto­lar och skriv­bord – samt tex­til­golv, glas­par­ti­er och takab­sor­ben­ter med me­ra till ett be­räk­nat vär­de av 1,3 mil­jar­der kro­nor. I stäl­let blir des­sa sa­ker till 25 000 ton av­fall var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.