VISSTE DU ATT:

Forskning & Framsteg - - Nu & Då -

De förs­ta mät­ning­ar­na av lju­sets ­in­ten­si­tet ut­gick från ett ste­a­rin­ljus, när­ma­re be­stämt den sort som an­vän­des av rör­mo­ka­re på 1800-ta­let för att smäl­ta bly. Där­för fick lju­sin­ten­si­te­ten en­he­ten can­de­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.