BIG DA­TA

Forskning & Framsteg - - Färre Män Blir Pappor Får Fler Att Cykla -

Ge­nom att ana­ly­se­ra sto­ra mäng­der da­ta från in­vå­nar­nas cy­kel­re­sor iden­ti­fie­ras åt­gär­der som kan gö­ra sta­den ­Her­to­gen­bosch än­nu mer cy­kel­vän­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.