Rund­tur i riks­da­gen

Forskning & Framsteg - - Böcker -

I år fyl­ler de­mo­kra­tin i Sve­ri­ge 100 år. På den här saj­ten kan du ut­fors­ka de­mo­kra­tins själ­va hjär­ta – Riks­dags­hu­set – i form av pa­no­ra­ma­bil­der, fil­mer och en gui­dad tur.

Med en smart mo­bil och ett par hör­lu­rar blir när­va­ro­käns­lan ex­tra stark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.