Ljus­punk­ter

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

1| Ljus­för­ore­ning­ar kan stö­ra vår natt­sömn. Men sömn­brist kan ha fler or­sa­ker. Men i ett av föl­jan­de ­al­ter­na­tiv finns en fö­re­te­el­se som in­te på­ver­kar söm­nen, vil­ken? A: Stress, al­ko­hol och ål­der. B: Stil­la­sit­tan­de, ni­ko­tin och jet­lag. C: Snark­ning, in­ne­tem­pe­ra­tur och ­kropps­längd. D: Ljud, prosta­ta­besvär och ener­gidryc­ker. E: Kaf­fe, ång­est och för­kyl­ning.

2| Mäng­den me­la­to­nin, hor­mo­net som gör oss söm­ni­ga, ökar när det är mörkt. Är det för ljust när vi ska so­va störs ­pro­duk­tio­nen. Var pro­du­ce­ras hor­mo­net?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.