Fack­kun­ska­per

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Av Mats Karls­son

1| Vil­ket av föl­jan­de be­grepp har med ju­ri­dik att gö­ra?

A An­häng­ig­gö­ran­de B Ef­ter­giftsex­klu­de­ring C Åbe­ro­pan­de­hän­vis­ning 2| Vil­ket av föl­jan­de be­grepp har med lä­ke­me­del att gö­ra?

A In­duk­tans B Ko­va­ri­ans C Adju­vans 2| Vil­ket av föl­jan­de be­grepp har med vär­de­pap­pers­han­del att gö­ra?

A Noll­ku­pong­a­re B Es­sel­berg-kvot C Rap­port-emis­sion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.