6 x Ma­rie Ås­berg

Forskning & Framsteg - - Personligt -

Ti­tel: Se­ni­or pro­fes­sor i psy­ki­a­tri vid In­sti­tu­tio­nen för kli­nis­ka ve­ten­ska­per, Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet vid Dan­de­ryds sjuk­hus. Född: 1938. Kar­riär: Fem de­cen­ni­er som kli­ni­ker, fors­ka­re och ent­re­pre­nör. Mot­to: Gör det så en­kelt som möj­ligt, men in­te enkla­re. Bäs­ta stress­re­duk­tion: So­va. Kopp­lar av: Me­di­te­rar och lä­ser.

80 ÅR Ma­rie Ås­berg tän­ker fors­ka så länge hon kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.