8. LÅT AND­RA SPE­LA­RE STRI­DA

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Om du ser två and­ra spe­la­re i en va­pen­strid är det of­tast bäst att ta skydd och vän­ta tills de stri­dit fär­digt. Chan­ser­na är sto­ra att de ska­dar varand­ra un­der stri­den, så vin­na­ren kan va­ra svag. Så fort stri­den är över spring­er vin­na­ren van­ligt­vis fram för att ploc­ka upp för­lo­ra­rens fö­re­mål, och det ger dig ett per­fekt till­fäl­le att an­fal­la. Träf­far du kan du få sam­la fö­re­mål från två spe­la­re. Per­fekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.