TYSKLAND

Svå­rig­hets­grad:

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

Störs­ta stjär­nor­na: Ma­nu­el Neu­er, Mesut Özil, Toni Kroos, Mats Hum­mels, Tho­mas Mül­ler. För­bunds­kap­ten: Jo­achim Löw. Fifa-rank­ning: 1. Vm-me­ri­ter: 4 Vm-guld, 4 Vm-sil­ver och 4 Vm-brons. n Tyskland för­lo­rar i prin­cip in­te mat­cher. Lan­det har ba­ra tors­kat två Vm-kval­mat­cher ge­nom ti­der­na och nor­pat så många Vm-me­dal­jer att de med lätt­het kan be­slås för gi­rig­het.

Tys­kar­na är den värs­ta tänk­ba­ra grupp­mot­stån­da­re man kan stäl­las mot i ett Vm-slut­spel. De har näm­li­gen ald­rig miss­lyc­kats med att gå vi­da­re från sin grupp och tän­ker in­te gö­ra det nu hel­ler.

Stom­men som väl­för­tjänt vann gul­det i Bra­si­li­en 2014 är fy­ra år se­na­re vid god vi­gör och har dess­utom fått säll­skap av fram­ti­da stor­spe­la­re som Le­roy Sané, Le­on Go­retz­ka, Ti­mo Wer­ner och Jos­hua Kim­mich.

Allt ty­der på att Tyskland pro­me­ne­rar ige­nom den här grup­pen.

Sverige åk­te ut mot Tyskland (0–2) i åt­ton­dels­fi­na­len i VM 2006.Ted­dy Lu­cic fick rött kort. Sverige mot Tyskland:

To­talt: 22 mat­cher......... 8 vins­ter, 4 kryss, 10 för­lus­ter I VM:................................. 1 vinst, 0 kryss, 3 för­lus­ter

Sané, ett fram­tids­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.