ATT RE­SA TILL RYSS­LAND

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Det går att kö­ra bil, åka buss el­ler ta fär­jan för att ta sig till Ryss­land. Men det all­ra smi­di­gas­te är än­då fly­get. Från Stockholm kan man re­sa med Ae­roflot och Sing­a­po­re Air­li­nes di­rekt till Moskva. Bland and­ra Bela­via och Lot fly­ger ock­så dit, men då med byte. SAS fly­ger sträc­kan Stockholm–s:t Pe­ters­burg.

Från Gö­te­borg fly­ger bland an­nat SAS, Lot, ­Sing­a­po­re Air­li­nes och Fin­nair till Moskva, men med byte.

Från Kö­pen­hamn fly­ger Ae­roflot och Czech Air­li­nes di­rekt till Moskva. Yt­ter­li­ga­re bo­lag finns, men då krävs by­ten.

En tur-och-re­tur-re­sa i ju­ni kos­tar i nu­lä­get mel­lan 1 600 och 3 000 kro­nor, men pri­ser­na lär gå upp un­der vin­tern. Ob­ser­ve­ra att de fles­ta re­sor från Sverige till and­ra rys­ka Vm-stä­der sker med mel­lan­land­ning i Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.