OUSMANE DEMBÉLE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FRANK­RI­KE

Född: 1997. Klubb: FC Bar­ce­lo­na. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Kom­men­tar: Ba­ra 20 år gam­mal men har re­dan hun­nit med tre stor­klub­bar: Ren­nes, Bo­rus­sia Dort­mund och så Bar­ce­lo­na. Syl­vass, rapp och fi­nur­lig kant­spe­la­re som är så lätt i krop­pen att han ser ut att fly­ta runt pla­nen. Bar­ce­lo­na köp­te yt­tern för ga­let grova peng­ar (trans­fer­re­kord på över en mil­jard kro­nor), men där har Dembéle än så länge gått ska­dad och har en omänsk­lig press på sig att le­va upp till hajpen. Myc­ket elegant, dock än­nu in­te bo­fast i det frans­ka lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.