VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Egyp­ten är på upp­gång och var i fi­nal i af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen så sent som i vint­ras. När Vm-bil­jet­ten säk­ra­des, för förs­ta gång­en se­dan 1990 och för blott tred­je gång­en i lan­dets histo­ria, ut­bröt gläd­je­sce­ner Egyp­ten in­te sett se­dan re­vo­lu­tio­nen 2011. Fem-sex man spe­lar på högs­ta eu­ro­pe­is­ka ni­vå och res­ten häm­tas från den fort­fa­ran­de re­la­tivt star­ka egyp­tis­ka li­gan. Ris­ke­rar dock att bli stryk­på­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.