MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n En na­tion att li­ta på de se­nas­te två VM­mäs­ter­ska­pen. Sto­ra de­lar av det här nu­me­ra rätt ål­der­stig­na, dock kryd­dat med ett gäng nya ta­lang­er, la­get var med re­dan 2010. 14 man från trup­pen som knep fjär­de­plat­sen ne­re i Syd­af­ri­ka är fort­fa­ran­de med i lands­la­get och spe­la­de Uru­gu­ay till VM i Ryss­land näs­ta som­mar. Om in­te Lu­is Suá­rez tug­gat sig ur mäs­ter­ska­pet i Bra­si­li­en ha­de Uru­gu­ay haft fi­na chan­ser även då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.