VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Sta­bi­le Óscar Tabá­rez fort­sät­ter le­da sitt Uru­gu­ay till mäs­ter­ska­pen. Det sy­da­me­ri­kans­ka pyt­te­lan­det lyc­kas stän­digt pro­du­ce­ra ta­lang­er och en ny ge­ne­ra­tion tar allt stör­re plats i lands­la­get. Har man se­dan ti­di­ga­re dess­utom två av värl­dens all­ra bäs­ta an­fal­la­re så rå­der det för­stås ing­en tve­kan om att Uru­gu­ay är en ut­ma­na­re un­der VM. Tvåa i den sy­da­me­ri­kans­ka kval­grup­pen, men rätt långt bakom Bra­si­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.