VÄG­RAR VÄL­JA SI­DA I RO­NAL­DO VS. MES­SI

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Nel­son Se­me­do spe­lar till­sam­mans med Lio­nel Mes­si i klubb­la­get och till­sam­mans med Cristi­a­no Ro­nal­do i lands­la­get.

Men på frå­gan vem som är bäst av de bå­da su­per­stjär­nor­na pas­sar hö­ger­bac­ken.

– Det är pla­ne­tens två klart bäs­ta spe­la­re och det är ett pri­vi­le­gi­um att få spe­la i sam­ma lag som dem, sä­ger 23-åring­en, som kom till Bar­ce­lo­na un­der som­ma­ren och som hit­tills gjort åt­ta Alands­kam­per.

”EN HU­VUD­VÄRK, MEN EN BRA HU­VUD­VÄRK.” POR­TU­GALS FÖR­BUNDS­KAP­TEN FERNANDO SAN­TOS SÄ­GER ATT 40 SPE­LA­RE ÄR AK­TU­EL­LA FÖR VM-TRUP­PEN.

Ro­nal­do.

Se­me­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.