CAHILL, 38, KAN SPE­LA SITT FJÄR­DE RAKA VM-SLUT­SPEL

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Su­per­ve­te­ra­nen Tim Cahill, snart 38, kom till­ba­ka ef­ter fot­ska­da och spe­la­de 65 mi­nu­ter i 3–1-se­gern mot Hon­du­ras.

Men om vi får se den för­re Ever­ton­pro­fi­len i Ryss­land i som­mar är mer osä­kert. Många tol­ka­de Ca­hills ges­ter ef­ter mat­chen mot Hon­du­ras som ett far­väl till al­la Soc­ce­roossup­port­rar.

– Jag har chan­sen att få spe­la mitt fjär­de raka Vm-slut­spel, men för att det ska bli möj­ligt mås­te jag va­ra ska­de­fri och få spe­la mat­cher re­gel­bun­det.

– Just nu vill jag in­te sä­ga nå­got om fram­ti­den ut­an ba­ra nju­ta av att vi åter­i­gen har kva­lat in till ett VM, sa­de Cahill i an­slut­ning till mat­chen som av­gjor­des i Syd­ney.

Tim Cahill har gjort 104 A-lands­kam­per.

Var det ett av­sked vi fick se ef­ter mat­chen mot Hon­du­ras, Tim?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.