MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Den täv­lingsru­tin som för­lo­ra­des i och med att Ryss­land slapp kva­la till hem­ma-vm togs på ett vis igen ge­nom gra­tis­plat­sen i Con­fe­de­ra­tions Cup. Spe­la­re som mål­vak­ten Akin­fe­jev, yt­ter­bac­ken Ju­rij Sjir­kov och mitt­fäl­tar­na De­nis Glusja­kov och Alan Dza­go­jev har va­rit med länge. Kanske lär­de sig ock­så an­fal­la­ren Alek­sandr Ko­ko­rin nå­got om hur man ska han­te­ra pres­sen se­nast ock­så? Men ska Ryss­land lyc­kas i hem­ma-vm lär det in­te va­ra tack va­re nå­gon mästerskapsrutin.

Akin­fe­jev.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.